Piratpartiet till Riksdagen 2010

I september 2010 skall Piratpartiet ta plats i Sveriges Riksdag. På samma sätt som att svenska medborgare insett att Piratpartiet behövs i den europeiska politiken, och gav partiet drygt sju procent av rösterna och två mandat till EU-parlamentet i 2009 års val, så behövs Piratpartiet även i den svenska politiken. På EU-nivå har våra representanter redan med allsköns tydlighet visat att Piratpolitik är vår tids politik och genom ett sakligt och seriöst engagemang har de åstadkommit en klimatförändring i de byråkratiska korridorerna. 2010 är det dags att visa att detsamma är möjligt i den svenska politiken, den svenska Riksdagen skall vara de svenska medborgarnas och samhällets verktyg, inte tvärtom. Piratpartiet behövs i Riksdagen och till detta värv ställer jag mig själv och mina tjänster till förfogande.

Jag kandiderar till Riksdagen i valet 2010, man återfinner mig på plats 12 på piratpartiets valsedel för region mitt!