Experimentet - Större skada än nytta

Det är nu över ett år sedan jag i december 2020 upprepade gånger gick igenom de studier som låg till grund för EUA-godkännanden (Emergency Use Authorisation) av Pfizers och Modernas så kallade "vaccin" [1] mot den påstådda sjukdomen Covid-19. Det var givetvis första gången som jag försökte sätta mig in i sådana studier så det krävdes en hel del kunskapsinhämtning för att sätta det hela i sitt sammanhang. Dock stod det ganska snart klart för mig att dessa studier var designade och genomförda på ett sådant sätt att de skulle generera ett numerärt imponerande resultat, för den som underlät att faktiskt syna innebörden i de siffror som presenterades i slutsatserna.

Nu, ett drygt år senare efter en massinjiceringskampanj världen över som saknar motstycke, tar jag del av det material som CCCA (Canadian Covid Care Alliance) [2] sammanställt över de inledande och kompletterande studierna från Pfizer, och även om jag redan visste att hela den här soppan är en stor bluff så överträffar verkligheten sannerligen fantasin.

Det är svårt att finna ord för vad som pågår och vad som skett med denna injektionsutrullning. Global våldtäkt, folkmord, ja vad ska man kalla det?

Jag rekommenderar alla att ta del av materialet från CCCA, antingen videopresentationen [3] vilken även finns med svenskt tal [4] översatt av svenska nätverket Unsilenced och publicerad av Läkaruppropet [5], eller rapporten [6].

Under förra veckans förhör i den tyska Corona kommittén under Reiner Fuellmichs ledning hölls vidare en intervju [7] med Deanna McLeod från CCCA, den kan också rekommenderas att ta del av för mer kontext och förklaringar.

Noteras bör att allt som preenteras av CCCA bygger på Pfizers egna uppgifter från de studier som bolaget genomfört, men utan tillrättalägganden. Slutsatserna är skrämmande, att dessa preparat tilläts att alls komma ut på marknaden är förbluffande och tyder på att de reglerande myndigheterna helt korrumperats av drogindustrin (som jag aldrig mer kommer att titulera med det begrepp som vanligen används i Sverige).

Som om inte detta vore nog vill jag även tipsa om den redogörelse [8] av Mike Yeadon (fd Pfizer) från Corona kommitténs förhör den 7 januari om de häpnadsväckande rön kring grava avvikelser avseende biverkningar från vissa enskilda produktionsserier ("batch" eller "lot" är begrepp som används) av injektionspreparaten. Grovt kan man säga att 90% av alla biverkningar kommer från 10% av injektionerna. Uppgift om "lot"-nummer kan alla som tagit injektionerna hitta i sin journal. För den som vill undersöka riskprofilen för sina injektioner finns det en öppen sökbar databas "How bad is my batch" [9]. Reiner Fuellmich noterar att detta är flagrant bevis för medvetet experimenterande inom ramen för det experiment som injektionerna i sig är, det är hans övertygelse att här kan och kommer individer att kunna ställas till svars.

Detta är inget nöje att ta del av, men det är av största vikt att så många som möjligt inser vidden av detta brott mot mänskligheten. Det är massorna som måste sätta stopp, sen kan juristerna städa upp.

Som en sista notering kan tilläggas att patentoraklet Dr David Martins genomgång i [1] är ett mästerverk i sig, undantaget blondinen vid hans sida, där han inte bara reder ut vad ett vaccin är utan dessutom klargör detta i relation till de studier som diskuterats ovan. Hans sågning är faktiskt underhållande, budskapet till trots.

[1] https://rumble.com/vd5snd-dr-david-martin-covid-vaccine-isnt-a-vaccine.html
[2] https://www.canadiancovidcarealliance.org/
[3] https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-ino...
[4] https://rumble.com/vsnsqx-filmen-frn-canadian-covid-care-alliance-nu-med...
[5] https://lakaruppropet.se/
[6] https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-ino...
[7] https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Deanna-McLeod-sessi...
[8] https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Mike-Session-86-en:0
[9] https://howbad.info/

Lägg till ny kommentar