Ukraine on fire

"Ukraine On Fire" är en dokumentär av Oliver Stone från 2016 som ger en bakgrund till de förlopp som idag pågår i Ukraina. Som alltid är realiteten långt mer komplex och mångfacetterad än det endimensionellt fabricerade narrativ som etablissemangets stats- och industrimedier förmedlar. Att den här filmen lägligt plockats bort av Google-styrda YouTube berättar egentligen bara att den är "on target" och skjuter många av propagandans lögner i sank.
 
Den som vill förstå de skeenden som världen nu genomlever, och särskilt den som avser yttra starka åsikter eller klistra fåniga blå-gula flaggsymboler på sin Facebookprofil, bör söka många källor till kunskap och särskilt inse att de gängse nyhetskanalerna är ägda av särintressen som inget annat syfte har än att formge "The great narrative" (Schwab). Den här filmen kan utgöra en värdefull bit i ett stort och rörigt Ukraina-pussel.

Lägg till ny kommentar