En Nyårshälsning från Selsålandet

Jonssons Gård Selsålandet Julen 2010
En vacker vinterskrud kläder Jonssons gård

Från Selsålandet kommer en önskan om ett Gott slut och ett Gott Nytt 2011!

Ännu ett år är till ända och det har blivit dags att sammanfatta och lägga år 2010 till handlingarna. För mig så har året som gått främst präglats av en stor intensitet på i stort sett alla fronter, där gränserna mellan arbete och fritid suddats ut på ett sätt som jag inte riktigt klarat av att hantera utan att trycka alltför hårt på gasen. När 2010 gjorde sitt intåg så tågade även jag in i nya miljöer som skulle komma att innebära mycket mer än jag kunnat ana. Det som bara var tänkt att utgöra en sex månaders arbetsplats för ökad kreativitet blev basen för ett nytt eget företag, den första november såg LEJONSSON Kommunikation-Upplevelser-Nöjen dagens ljus. På dansfronten så blev också 2010 än en gång ett rekordår med inte mindre än 96 danskvällar. Dansåret bjöd inledningsvis på en fantastisk Ö-viksmara. I juli gjorde jag mitt första besök på dansveckan i Malung, detta under en danssommar som inte kan beskrivas annat än som fantastisk. TV-inspelningar under några av dessa sommardanskvällar avslöjade sig sedermera i november då programserien Dansbandsbrudar visades i TV4+. På dansfronten var dock den största förändringen för min del under året att jag tog steget över till "andra sidan" och började agera arrangör. Denna nya värld har bjudit nya bekantskaper, upplevelser, erfarenheter och utmaningar, inte minst de svåra överväganden som den ständigt utvärderande dansbloggaren LEJon känt sig tvingad att göra i relation till dansare, arrangörer och band. På det personliga planet så har 2010 inneburit ömsom vin och ömsom vatten, året inleddes fantastiskt bra men det euforiska tillståndet fick tyvärr inte hålla i sig. Ett intensivt år med fler intensiva spår, dans, dans och jobb och dans som jobb, går nu mot sitt slut. Jag förutser ett innehållsrikt men spännande 2011, ett år där min stora utmaning blir att lära mig skilja på vad som är jobb och fritid, och att finna balans mellan dessa. Nu stänger jag dock ner datorn och ämnar att möta det nya året i de djupa skogarnas stilla lugn.

Nyårskramar till er alla!!
Lars-Erik