"Det tysta övertagandet" av Noreena Hertz

"Den globala kapitalismen och demokratins död" är underrubriken på denna bok och den sammanfattar väldigt väl vad hela boken handlar om. Jag visste inte alls vad jag hade att vänta mig när jag började läsa den här boken och jag hade således inga särskilda förväntningar, men såhär i efterhand kan jag utan tvekan konstatera att detta måste vara den mest relevanta bok jag någonsin läst.

Ekonomiprofessor Noreena Hertz, 41 år, är knivskarp och mycket trovärdig i sin analys av den världsordning vi lever i och de kapitalistiska dogmer våra samhällen tycks anamma i allt större utsträckning. Hon beskriver det sluttande plan som hela västvärlden ur ett samhällsperspektiv befinner sig på, de mekanismer som driver på utvecklingen, konsekvenserna, våra tafatta försök att påverka på marknadens villkor, men även de nödvändiga samhällsgrundpelare som vi måste återupprätta för att bromsa och förhoppningsvis stoppa våra samhällens förfall.

Hela boken igenom känner jag igen allt hon skriver om, de falska sanningar om kapitalismens och marknadens godhet och överträfflighet som vi ständigt matas med, och framförallt det politiska systemets uppenbara sammanbrott med "låt-gå" liberala politiker utan egentlig politisk vilja i dess rätta betydelse, ett skenande politikerförakt och samhällsmedborgare som tappat tron på staten. Ty grunden för ett samhälle är en politisk vilja och statens roll som vår gemensamma plattform på vilken vi bygger det samhälle vi vill leva i, det samhälle som anstår oss som civiliserade människor. Idag ser vi hur politikerna och därmed politiken säljs ut till högstbjudande, pengar kan köpa politiska beslut och inga politiker är längre oberoende utan står i ständig skuld till sina sponsorer. Medborgarna bryr sig inte längre om att rösta på dessa korrumperade politiker utan har gett upp, det enda sätt man ser sig kunna påverka makten, en makt som utgörs av gigantiska globala företag, är genom att göra medvetna beslut då man spenderar sina pengar, man shoppar medvetet istället för att rösta. Visst kan våra shoppingval påverka och göra skillnad, men det är ett marginaliserat sätt att forma det samhälle vi vill leva i.

Den sammhällsordning som vi i många länder fått till följd av politiska strömningar vars mest kända och framstående förespråkare bär namn som Margaret Thatcher och Ronald Reagan är en samhällsordning där resurserna fördelas allt mer ojämnt och där ett fåtal vinner på det stora flertalets bekostnad. Liberalerna upprepar sina mantran om att en större ekonomisk kaka automatiskt ger mer till alla, något som all forskning visar är ren lögn. Det är inte den totala mängden resurser som avgör om ett samhälle är välmående, det är resursernas fördelning. Ett orättvist fördelande av samhällsresurserna föder ohälsa, våld och brottslighet, något som hela västvärlden idag lider svårt av.

Den här boken är egentligen alltför välskriven och innehållsrik för att kunna sammanfattas på några korta rader, den måste läsas. Var och en som bryr sig om det samhälle vi lever i och som är måna om både sitt och andras liv bör läsa den här boken och sluta upp i kampen för statens återupprättande. Ty det är endast genom att återupprätta staten, de polistiska systemen och det gemensamma demokratiska samhällets grundpelare som vi kan stoppa utvecklingen.

Läs den här boken, häpna över de fruktansvärda sanningar som den lyfter fram, bli förbannad, men finn framförallt inspiration till engagemang för vår gemensamma framtid. Demokrati betyder folkstyre, låt oss återupprätta demokratierna, återupprätta staterna, och låt oss tygla den fria kapitalmarknadens egoistiska och destruktiva krafter som idag styr även de politiska arenorna.